Jak se dostat na start

MHD

Autobus 174 z metra Nemocnice Motol (20 min do Řeporyjí)  nebo Luka (6 min do Řeporyjí)

Autobus 130 z metra Zličín (15 min do Řeporyjí)  nebo Stodůlky (5 min do Řeporyjí)

Cesta od autobusu je zakreslena oranžovou a zelenou čarou na obrázku pod tímto textem

Autem

V ulici Koterovská a přilehlých ulicích. Počet parkovacích míst je velmi omezený, proto doporučujeme využít MHD.

Souřadnice místa startu

50°01'57.2"N 14°19'05.3"E
50.032564, 14.318128

Místo startu na mapě

Co dělat po příchodu

1) Jako první doporučujeme najít stan s nápisem Výdej startovních balíčků (Registrace). Budete potřebovat občanský průkaz, případně registrační email a pro urychlení ideálně sdělte vaše startovní číslo. Startovní balíček si vyzvedněte nejpozději 15 minut před startem vašeho závodu. 

2) U výdeje dostanete startovní balíček, nejdůležitější součást je startovní číslo

3) Můžete využít stan s nápisem Šatna a převléct se do běžeckého

4) Připněte číslo viditelně na přední část trička. Viditelnost je důležitá, abychom vám mohli správně změřit čas.

5) Věci si můžete uložit do úschovny (Stan s nápisem Úschovna). Budete potřebovat vaše startovní číslo, podle kterého vám i vaše věci vydáme zpět.

6) Start. Na start se dostavte nejpozději 5 minut před vaším závodem.

7) Po proběhnutí cílem dostanete medaili.

8) Nezapomeňte si vyzvednout věci z úschovny.

DOSPĚLÍ

PRAVIDLA

Pravidla závodu

 

 • Závodu Řepo Run se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci, což zmená, že vyplnili přihlášku online a uhradili startovné v termínu pro online platbu. Registrace v místě závodu je možná, ale bude omezen počet startovních čísel (kdo dřív přijde, ten dřív bere).
 • Běžci do 15-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným Souhlasem odpovědného zástupce a po uhrazení startovného. Souhlas nevyžadujeme písemně.
 • Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii dle ročníku narození.
 • Každý závodník při online registraci prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla závodu Řepo Run, souhlasí s nimi a během závodu se jimi bude řídit.
 • Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.

 • Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorech.
 • Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu Řepo Run. V případě porušení pravidel, může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit bez nároku na náhradu.
 • Závodník v průběhu závodu musí dbát pokynů pořadatele.
 • Závodník souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.
 • Každý závodník souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce (výše zmíněný organizátor) účastníkovo fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem – marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě (Zprávě o činnosti) a dalších informačních materiálech. Dále souhlasí, aby Správce zpracoval i telefonní číslo a e-mail.

Registrace

 • K platné registraci se musí každý závodník zaregistrovat prostřednictvím online formuláře. Registrace v místě závodu je možná, ale bude omezen počet startovních čísel (kdo dřív přijde, ten dřív bere).
 • Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu závodník nahrazuje písemný podpis na papírové přihlášce.
 • Online registrace závodníka je platná až po jejím zaplacení a připsáním startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď bankovním převodem nebo kartou a to do data a času stanoveném v propozicích daného závodu.
 • Online registrace, která nebude zaplacena do 10-ti dnů, bude automaticky stornována.
 • Jakékoliv slevy na startovném lze využít pouze při online registraci.
 • Registrační poplatek zaplacený účastníkem je nevratný.
 • Počet startujících závodu Řepo Run je limitován na 200 startujících na trať 10 km a 150 startujících na 5 km trať.
 • Online změny v registracích (přehlášení tratí, změna jména) jsou možné pouze do 7 pracovních dní před každým závodem na e-mailu info@reporun.cz Tato změna není zpoplatněna.
 • Změna na závodníka či přepis na jinou trať v den konání akce - je možná za 50 Kč poplatek ve stanu s registrací. (Závodník se musí dostavit s plnou mocí od běžce, za kterého chce běžet)
 • Pokud se závodník nemůže účastnit závodu, o vrácení starovného se může přihlásit nejpozději 14 dnů před startem závodu. Startovné bude zasláno a poníženo o manipulační poplatek 50 Kč. Poté již není možné startovné vrátit.
 • Každý účastník závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Závod a startovní balíčky

 • Startovní balíčky si mohou účastníci vyzvednout v den závodu v registračním stanu dle programu akce.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo dobře viditelné.
 • Startovní čip musí být upevněn předepsaným způsobem.
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Startovní čísla a čip jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se vrací čip.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • Občerstvení pro závodníky je poskytnuto v průběhu závodu a v cíli.

LOGO

Oficiální logo závodu