Jak se dostat na start

MHD

Autobus 174 z metra Nemocnice Motol (20 min do Řeporyjí)  nebo Luka (6 min do Řeporyjí)

Autobus 130 z metra Zličín (15 min do Řeporyjí)  nebo Stodůlky (5 min do Řeporyjí)

Cesta od autobusu je zakreslena oranžovou a zelenou čarou na obrázku pod tímto textem

Autem

V ulici Koterovská a přilehlých ulicích. Počet parkovacích míst je velmi omezený, proto doporučujeme využít MHD.

Souřadnice místa startu

50°01'57.2"N 14°19'05.3"E
50.032564, 14.318128

Místo startu na mapě

Co dělat po příchodu

1) Jako první doporučujeme najít stan s nápisem Výdej sartovních balíčků. Budete potřebovat občanský průkaz, případně registrační email

2) U výdeje dostanete startovní balíček, nejdůležitější součást je startovní číslo a měřící čip

3) Můžete využít stan s nápisem Šatna a převléct se do běžeckého

4) Připněte číslo viditelně na přední část trička. Viditelnost je důležitá, abychom vám mohli správně změřit čas. Umístěte čip na nohu.

5) Věci si můžete uložit do úschovny (Stan s nápisem Úschovna). Budete potřebovat vaše startovní číslo.

6) Start. Na start se dostavte v rozmezí určeném harmonogramem. Není nutné ani žádoucí startovat ihned v první minutě vypsaneho času. Výsledný čistý čas je měřen čipem, je tedy jedno, kdy odstartujete. Ve startovním koridoru dodržujte tato pravidla.

Vstup max. po dvojících. Každá dvojce / jednotlivec dodržuje odstup 2 m

Před startem a po doběhu nasaďte respirátor

Respektujte pokyny koordinátora startů

7) Po proběhnutí cílem dostanete medaili.

8) Nezapomeňte si vyzvednout věci z úschovny. V místě konání závodu se zdržujte jen nejnutnější dobu a neshlukujte se.

DOSPĚLÍ

PRAVIDLA

Pravidla závodu

 

 • Závodu Řepo Run se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci, což zmená, že vyplnili přihlášku online a uhradili startovné v termínu pro online platbu. Registrace v místě závodu není možná.
 • Běžci do 15-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným Souhlasem odpovědného zástupce a po uhrazení startovného.
 • Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii dle ročníku narození.
 • Každý závodník při online registraci prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla závodu Řepo Run, souhlasí s nimi a během závodu se jimi bude řídit.
 • Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.

 • Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorech.
 • Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu Řepo Run. V případě porušení pravidel, může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit bez nároku na náhradu.
 • Závodník v průběhu závodu musí dbát pokynů pořadatele.
 • Závodník souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.
 • Každý závodník souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce (výše zmíněný organizátor) účastníkovo fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem – marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě (Zprávě o činnosti) a dalších informačních materiálech. Dále souhlasí, aby Správce zpracoval i telefonní číslo a e-mail.

Registrace

 • K platné registraci se musí každý závodník zaregistrovat prostřednictvím online formuláře. Registrace v místě závodu není možná.
 • Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu závodník nahrazuje písemný podpis na papírové přihlášce.
 • Online registrace závodníka je platná až po jejím zaplacení a připsáním startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď bankovním převodem nebo kartou a to do data a času stanoveném v propozicích daného závodu.
 • Online registrace, která nebude zaplacena do 10-ti dnů, bude automaticky stornována.
 • Jakékoliv slevy na startovném lze využít pouze při online registraci.
 • Registrační poplatek zaplacený účastníkem je nevratný.
 • Počet startujících závodu Řepo Run je limitován na 200 startujících na trať 10 km a 200 startujících na 5 km trať.
 • Online změny v registracích (přehlášení tratí, změna jména) jsou možné pouze do 7 pracovních dní před každým závodem na e-mailu info@reporun.cz Tato změna není zpoplatněna.
 • Změna na závodníka či přepis na jinou trať v den konání akce - je možná za 50 Kč poplatek ve stanu s registrací. (Závodník se musí dostavit s plnou mocí od běžce, za kterého chce běžet)
 • Pokud se závodník nemůže účastnit závodu, startovné se nevrací a nelze ho převést na jiný závod.
 • Každý účastník závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Závod a startovní balíčky

 • Startovní balíčky si mohou účastníci vyzvednout v den závodu v registračním stanu dle programu akce.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo dobře viditelné.
 • Startovní čip musí být upevněn předepsaným způsobem.
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Startovní čísla a čip jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se vrací čip.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • Občerstvení pro závodníky je poskytnuto v průběhu závodu a v cíli.

LOGO

Oficiální logo závodu